BẢNG GIÁ XE VINFAST FADIL

FADIL TIÊU CHUẨN 

336,500,000 VNĐ

FADIL NÂNG CAO 

363,100,000 VNĐ

FADIL CAO CẤP

395,100,000 VNĐ

BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX A

LUX A TIÊU CHUẨN 

881,695,000 VNĐ

LUX A NÂNG CAO 

948,575,000 VNĐ

LUX A CAO CẤP

1,074,450,000 VNĐ

BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX sA

LUX SA TIÊU CHUẨN 

1,146,165,000 VNĐ

LUX SA NÂNG CAO 

1,238,840,000 VNĐ

LUX SA CAO CẤP

1,391,600,000 VNĐ

Scroll to Top